QLINE

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

 

U društvu NOVI IS d.o.o. sa sjedištem u Strmec, Javora 1, OIB: 71644111594 (u daljnjem tekstu "NOVI IS") koje je vlasnik QLine aplikacije i voditelj zbirke osobnih podataka, veliku pozornost posvećujemo zaštiti osobnih podataka. U ovom ćete dokumentu pronaći informacije o aplikaciji QLine i informacije o osobnim podacima koje obrađujemo prilikom korištenja aplikacije QLine uključujući i marketinške svrhe.      
Sve izmjene i dopune s datumom zadnje izmjene QLine općih uvjeta korištenja i zaštite osobnih podataka možete pratiti na
www.qline.me/terms

QLine je aplikacija koja ima za svrhu poboljšanje kvalitete pružanja usluge naših ugovornih partnera kroz mogućnost uzimanja listića s rednim brojem odnosno rezerviranja termina kod pružatelja usluge. Uz to QLine omogućuje praćenje pomicanja redova te šalje korisniku pravovremenu obavijest o promjeni redoslijeda čekanja te dolasku na red.

Pružatelji usluga su sve pravne i fizičke osobe koje pri pružanju svojih usluga imaju situaciju da korisnici učestalo moraju čekati red ili se moraju naručiti rezervacijom termina. QLine usluga se može koristiti i izvan poslovnih prostorija pružatelja usluge. Pružatelj usluge je npr. financijska institucija, liječnička ordinacija i sl.  QLine uslugom nastojimo pomoći korisnicima usluga da kvalitetno i što racionalnije rasporede svoje dnevne obveze i upute se kod pružatelja usluge neposredno prije njihovog termina znači dolazak bez čekanja u redovima.

NOVI IS d.o.o. je vlasnik QLine aplikacije koji pridržava sva prava intelektualnog vlasništva nad QLine aplikacijom. Bilo kakvo kopiranje prenošenje, objavljivanje, povezivanje, mijenjanje ili intervencija u odnosu na QLine aplikaciju uključujući znak, pismo, sadržaj, vizualni identitet itd. je zabranjeno.

Instalacijom QLine aplikacije na mobilni uređaj postajete njenim korisnikom. Korisnik ima mogućnost registracije odnosno upisa osobnih podataka u postavkama aplikacije u svrhu poboljšanja usluge. Korisnik nema nikakvih troškova korištenja aplikacije.

Koje osobne podatke obrađujemo?   

Kada kao registrirati korisnik koristite naše usluge, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke i to:

 

IME I PREZIME

DATUM ROĐENJA

ADRESA E-POŠTEZašto obrađujemo osobne podatke i koji temeljem imamo za to pravo?

Osobne podatke koristimo temeljem vaše privole i legitimnog interesa ako se registrirate kao naš korisnik.

Vaše osobne podatke koristimo temeljem vaše privole i obrađujemo ih u svrhu praćenja reda odnosno broja osoba koje su ispred Vas kod određenog pružatelja usluge čiju uslugu želite koristiti uključujući i prenosivosti osobnih podataka pružateljima usluga i trećim osobama u svrhu poboljšanja kvalitete usluga pružatelja usluga, u naše marketinške svrhe i marketinške svrhe pružatelja usluga.  Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan područja EU.

Ako se registrirate znači da ste nam dali privolu za korištenje osobnih podataka u gore navedenu svrhu obradom i prenosivošću vaših osobnih podataka.

Ako se registrirate mi obrađujemo Vaše osobne podatke i temeljem našeg legitimnog interesa (tj. bez vašeg pristanka), u svrhu:

·         dobivanja informacija koje će nam pomoći da unaprijedimo naše usluge u budućnosti, kako bismo stvorili bolje uvjete za pružatelje usluga, posebno procjenom vašeg zadovoljstva našim uslugama; naš legitiman interes ovdje je poboljšati usluge za vas i

·         pružanje prilagođenih ponuda i ciljanih oglasa koje vam možemo poslati e-poštom, naš legitiman interes je efikasna promocija naših ugovornih partnera, a vaših potencijalnih pružatelja usluga.

U tu svrhu upotrebljavamo osobne podatke tijekom trajanja vaše registracije.

Također i mi se moramo pridržavati određenih zakonskih obveza. Ako obrađujemo vaše osobne podatke samo iz tog razloga, ne trebamo dobiti vaš pristanak za takvu obradu. Na temelju ove pravne osnove obrađujemo vaše osobne podatke i to iz razloga pridržavanja Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektroničkim komunikacijama i drugim primjenjivim propisima.   
Koje prava imate prilikom obrade osobnih podataka?

Vi imate pravo pristupa, ispravljanja, brisanja, ograničenja obrade, prenosivosti, prigovora protiv obrade i prenosivosti i pravo na podnesak prigovora nadzornom tijelu. 

Pravo na pristup znači da svaka osoba čiji podaci se obrađuju ima pravo znati koji podaci se obrađuju, u koju svrhu, u kojem vremenskom razdoblju, gdje se prikupljaju, kome se prosljeđuju, tko ih obrađuje i koja su druga prava vezana uz obradu osobnih podataka. U tu svrhu svaka osoba može zatražiti kopiju obrađenih osobnih podataka bez naknade u jednom primjerku.

Pravo na ispravak znači da svaka osoba čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo na ispravak ili dopunu ako su osobni podaci koji se obrađuju netočni ili nepotpuni.

Pravo na brisanje znači pravo na brisanje osobnih podataka, a koji će se brisati u najkraćem mogućem roku ako je ispunjen bilo koji od sljedećih razloga:

·         više nisu nužni osobni podaci u svrhe za koje su se obrađivali;

·         u slučaju povlačenja privole na obradu osobnih podataka, kada se radi o podacima, o čijoj obradi je potreban pristanak, a istodobno ne postoji druga zakonska osnova ili legitimna osnova za obradu;

·         u slučaju prigovora na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju legitimnih interesa za koje utvrdimo da više ne postoje;

·         u slučaju ako je obrada osobnih podataka prestala biti u skladu s  obvezujućim nacionalnim i EU regulativama.

Osobni podaci neće biti odmah brisani i ako je jedan od navedenih razloga ispunjen ako je obrada osobnih podataka neophodna kako bi se ispunila naša zakonska obveza ili ako je potrebno za zaštitu naših zakonskim interesa (materijalnih i nematerijalnih).

Pravo na ograničenje obrade znači pravo na ograničenje obrade osobnih podataka. To pravo omogućuje osobi u određenim slučajevima da zahtijeva da se njeni osobni podaci označe na način da nisu podložni nikakvim daljnjim postupcima obrade ali u ograničenom vremenu. Ograničenje obrade osobnih podataka je nužno kada:

·         osoba čiji se podaci obrađuju poriče točnost osobnih podataka (prije prihvaćanja podataka koji su točni);

·         obrada je nezakonita ali se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

·         kada se obrađuju osobni podatci bez pravne osnove ali isključuje brisanje (podaci potrebni u svrhu dokazivanja u nekom sudskom postupku);

·         u slučaju prigovora protiv obrade koji je opravdan.

Pravo na prenosivost znači pravo dobiti sve osobne podatke imamo i koji su obrađivani i koji će se obrađivati na temelju privole, zakonske i legitimne osnove. U tom slučaju osobni podatci biti će u uobičajenom obliku strukturirani i strojno u čitljivom formatu prezentirani radi prenosivosti.

Pravo na prigovor protiv obrade i prenosivosti znači pravo na prigovor protiv obrade i prenosivosti osobnih podataka.

Pravo na prigovor potrošača i pravo na prigovor protiv obrade i prenosivosti

Imate pravo na prigovor potrošača ako niste zadovoljni kvalitetom pružene usluge QLine aplikacije kao i pravo na prigovor protiv obrade i prenosivosti osobnih podataka. Prigovore možete uputiti elektronskim putem na adresu: info@qline.me ili  putem pošte na adresu NOVI IS d.o.o. sa sjedištem u Strmec, Javora 1, OIB: 71644111594.

O podnesenom prigovoru potrošača dobit ćete potvrdu da je isti zaprimljen i odgovor u zakonskom roku od 15 dana.

Pravo na prigovor potrošača znači i pravo na izvansudsko rješavanja potrošačkih sporova podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori. Također Vas obavještavamo o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka:     https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

O podnesenom prigovoru na obradu i prenosivost osobnih podataka odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka prigovora. Pored prava na prigovor protiv obrade i prenosivosti podataka koji ulažete nama imate pravo ulaganja i daljnje žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.           

Napomena: NOVI IS d.o.o. nije odgovoran za kvalitetu pružene usluge pružatelja usluge, te za sve prigovore koje korisnik ima prema pružatelju usluge isti se mora obratiti pružatelju usluge.